BTM dr Jurkiewicz logo BTM - dr Jurkiewicz   Adres: ul. Bartoszka 4/3, 00-710 Warszawa  tel.: +48 602 134 273  e-mail: biuro@btmjurkiewicz.pl BTM dr Jurkiewicz english version

Konferencja „Glina w obiektach zabytkowych-ochrona i konserwacja"

Konferencja „Glina w obiektach zabytkowych-ochrona i konserwacjaIdea Konferencji Zastosowanie gliny w budownictwie znane jest od najdawniejszych czasów. Używano jej jako podstawowego materiału do wznoszenia domów, obiektów gospodarczych, jak mury, tynki, zaprawy, powały, polepy, klepiska, wyprawy systemów ogniowych, itp. Decydowały o tym jej walory techniczne oraz łatwość obróbki. Na przestrzeni wieków glina, jako uniwersalny materiał budowlany, znalazła swoje miejsce w tradycji architektonicznej. Glinobitkę stosowano powszechnie np. w konstrukcjach budynków gospodarczych w dobrach ekonomii malborskiej na Żuławach Malborskich w XVI, XVII i XVIII w.
W Europie budownictwo z surowej gliny przeżywało swój renesans w wieku XVIII i XIX. Podobnie w Polsce, budownictwo gliniane rozwijało się przez cały XIX wiek oraz na początku XX wieku. Po zniszczeniach II Wojny Światowej glinę stosowano powszechnie w odbudowie miast i wsi. Era cementów, betonów, wielkiej płyty, która nastała w latach 50-tych XX wieku, spowodowała zahamowanie zainteresowania budownictwem z gliny.
Obecnie daje się zauważyć ponowny rozkwit zainteresowania gliną w budownictwie ekologicznym. W krajach zachodnich powrót do zainteresowania gliną wywołał lawinowy rozwój stosowania tego materiału w najnowocześniejszych rozwiązaniach architektonicznych Jednakże z zaniepokojeniem obserwujemy stosowanie złych metod i materiałów przy konserwacji zabytków z pierwotnym zastosowaniem gliny. Coraz mniej specjalistów interesuje się tą problematyką. Jak ocalić to tradycyjne budownictwo, jak dotrzeć do właścicieli, lokalnych społeczności? Jak wpłynąć na konserwatorów zabytków aby w procesach konserwatorskich stosowali tradycyjne metody i materiały? Jak odtworzyć ginące zawody? Jak rozpowszechnić wiedzę o powrocie do rodzimych technologii konserwacji budownictwa z udziałem gliny? Między innymi tej problematyce ma być poświęcona organizowana Konferencja. Uczestnictwo w konferencji Udział w konferencji wzieli specjaliści państwowych i samorządowych służb ochrony zabytków, konserwatorzy praktycy, konserwatorzy skansenów, przedstawiciele instytucji ochrony zabytków, muzealnicy, eksperci, przedstawiciele wyższych uczelni a także prywatnych firm konserwatorskich. Organizatorzy przewidują wydawnictwo pokonferencyjne.


Konferencja „Glina w obiektach zabytkowych-ochrona i konserwacja Konferencja „Glina w obiektach zabytkowych-ochrona i konserwacja Konferencja „Glina w obiektach zabytkowych-ochrona i konserwacja Konferencja „Glina w obiektach zabytkowych-ochrona i konserwacja Konferencja „Glina w obiektach zabytkowych-ochrona i konserwacja