BTM dr Jurkiewicz logo BTM - dr Jurkiewicz   Adres: ul. Bartoszka 4/3, 00-710 Warszawa  tel.: +48 602 134 273  e-mail: biuro@btmjurkiewicz.pl BTM dr Jurkiewicz english version

Szkolenia z budownictwa ekologicznego

W ślad za rosnącym zainteresowaniem materiałami budowlanymi produkowanymi na bazie gliny - otrzymujemy liczne zapytania odnośnie możliwości zapoznania się z praktycznym ich stosowaniem. Jako reprezentant CLAYTEC POLSKA proponujemy wzięcie udziału w przewidzianym w okresie letnim szkoleniu n/t praktycznego stosowania produktów firmy CLAYTEC , które planujemy jako dwudniowe. W szkoleniu weźmie udział przedstawiciel firmy Claytec.
 • czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu ?
  Proponowany przez nas okres I połowa lipca lub późniejszy
 • czy proponowany zakres jest wystarczający, bądź chcecie Państwo jego uzupełnienia ?


N A S Z A P R O P O ZY C J A


Dzień pierwszy:

Prace własne:
 • samodzielne wykonanie tynku dwuwarstwowego,
 • murowanie z bloczków glinianych.
Pokaz:
 • wykonywanie muru w technice ubijania ,
 • wykonanie izolacji wewnętrznej
 • filmy instruktażowe.
Dzień drugi:

Prace własne:
 • nałożenie na wykonany tynk warstwy designerskiej oraz farb glinianych,
 • tynkowanie wykonanego muru z bloczków,
Pokaz:
 • kontynuacja muru ubijanego,
 • ogrzewanie ścienne w tynku glinianym,

PROPONOWANE WARUNKI UCZESTNICTWA


W zależności od ilości zgłoszeń i przesłanych uwag widzimy możliwość organizacji szkolenia w kilku turach, W okolicy Surowa istnieje możliwość zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych, Jako odpłatność przewidujemy – zwrot kosztów materiałów – ok.300 zł. W przypadku zainteresowania , prosimy o pilny kontakt – do 11 czerwca. krzysztof-mendyk@wp.pl tel. +48 602 134 273.