BTM dr Jurkiewicz logo BTM - dr Jurkiewicz   Adres: ul. Bartoszka 4/3, 00-710 Warszawa  tel.: +48 602 134 273  e-mail: biuro@btmjurkiewicz.pl BTM dr Jurkiewicz english version

Elektroniczne osuszanie budynków

Elektroniczne systemy osuszania RONDON i MUR-TRONIC stanowią bezinwazyjny sposób zabezpieczenia budowli przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Emisja fal elektromagnetycznych wysyłanych do zawilgoconych murów odbywa się z urządzeni umieszczonego centralnie w obiekcie tak, aby wykorzystać jego zasięg mierzony średnicą koła, która dla poszczególnych modeli wynosi odpowiednio: 20, 30, 40, i 50 m.

Różnica pomiędzy systemami polega na tym, że system szwajcarski jest zasilany prądem stałym z baterii bądź instalacji, a system francuski jest zasilany ziemskim polem magnetycznym.

System szwajcarski funkcjonuje w Polsce od 18 lat a obydwa systemy chronią najcenniejsze obiekty – zamki, pałace, kościoły, budowle użyteczności publicznej oraz domy indywidualne.
Na przestrzeni lat sprawdzona została dokładnie skuteczność funkcjonowania tych systemów, która wynika z faktu, że system elektroniczny oddziałuje na bezpośrednią przyczynę zawilgocenia, czyli układ napięć elektrycznych, które powstają w zawilgoconym murze.
Neutralizacja tego układu w wyniku oddziaływania fal elektromagnetycznych sprawia, że zlikwidowana zostaje przyczyna zawilgocenia i mur wysycha w sposób naturalny. Koszty zainstalowania systemu są niewspółmiernie niskie w stosunku do uciążliwych metod, które ingerują w strukturę muru.

Firma BTM stosuje również inne, klasyczne rozwiązania izolacyjne, które często stanowią uzupełnienie dla funkcjonowania wyżej opisanych technologii. W arsenale środków posiadamy unikalne rozwiązania opasek z mat bentonitowych oraz klasyczne izolacje z nowoczesnych materiałów izolacyjnych.

Firma BTM posiada 30-letnie doświadczenie w branży, opracowuje ekspertyzy i opinie.