Odsetki od kredytu – co to i jak obliczyć?

businessman

Odsetki stanowią jedną z najważniejszych składowych każdego zaciąganego kredytu. I chociaż nie jest to jedyny koszt, który trzeba wówczas ponieść, to i tak warto przeanalizować ich wartość przed ostatecznym podpisaniem umowy kredytowej.

Pytanie tylko, w jaki sposób je obliczyć, gdy bierzemy kredyt hipoteczny, gotówkowy, lub jakikolwiek inny? Oto nasz artykuł odnośnie odsetek bankowych od kredytów! Na samym początku warto wyjaśnić, czym w ogóle one są i jak kształtuje się ich wartość. Otóż na wysokość odsetek składają się przede wszystkim:

– rodzaj kredytu

– czas trwania kredytu

– stopy procentowe

– marża banku

– kwota kredytu

Oznacza to więc, że na przykład im dłuższy czas trwania umowy kredytowej, tym wyższe będą jego całkowite koszty. Bardzo istotny wpływ na końcową wysokość odsetek ma też kwota, którą pożyczamy. Ze względu na to, że odsetki liczone są procentowo, to naturalne będzie, że im jest ona znaczniejsza, tym także i odsetki będą większe. Pamiętajmy też, że w przypadku kredytu hipotecznego takie obciążenia naliczane są w stosunku rocznym. Ponadto ich wyliczenie odbywa się na podstawie kapitału, jaki pozostał do spłacenia. No dobrze, a jak wyliczyć odsetki od kredytu hipotecznego? Tutaj przyda się prosty wzór, czyli:

– Kwota pożyczki x 0,05 (dla oprocentowania 5%) x 31 (przykładowa liczba dni danego miesiąca)

Na szczęście nie musimy za każdym razie samodzielnie wykonywać tych obliczeń. Wszystko wykonać może bowiem za nas wygodny kalkulator rat kredytu hipotecznego. A co w przypadku szybszego uregulowania naszych zobowiązań? Czy wcześniejsza spłata kredytu spowoduje zwrot odsetek? Jak się okazuje w razie wcześniejszej częściowej, lub całościowej spłaty kredytu klient ma pełne prawo domagać się zwrotu części poniesionych kosztów. Wówczas powinno nastąpić obniżenie całkowitego kosztu kredytu o odsetki i inne elementy, które pierwotnie miały być naliczone za okres, o jaki skrócił się czas trwania umowy.

Reasumując, widać, że odsetki kredytowe to temat bardzo szeroki. Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy fachowej pomocy w tym zakresie, to pomóc może nam, chociażby doradztwo finansowe. Zawsze jednak wzięcie każdego kredytu powinno być poprzedzone rzetelną analizą zarówno samych odsetek, jak i pozostałych elementów.

Możesz też zgłębić tajniki zarabiania przez internet.